Starbreeze AB

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2006/2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:45 CEST

Nettoomsättningen för året uppgick till 41,8 MSEK (45,6 MSEK) varav fjärde kvartalet stod för 12,8 MSEK (11,3 MSEK).
Rörelseresultat före avskrivningar för året uppgick till -1,2 MSEK (4,7 MSEK) och för fjärde kvartalet till 1,3 MSEK (2,0 MSEK).
Resultat efter skatt för året uppgick till -1,7 MSEK (3,7 MSEK) och för fjärde kvartalet till 1,3 MSEK (1,8 MSEK). Som tidigare kommunicerats så blev kostnaderna för färdigställandet av Darkness-projektet större än ursprungligen beräknat, vilket orsakade förluster under andra och tredje kvartalet.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 SEK (0,01 SEK).
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 22,9 MSEK (25,3 MSEK).
Antalet anställda har ökat från 50 personer per 30 juni 2006 till 58 personer per 30 juni 2007.
Spelet "The Darkness" har lanserats internationellt under sommaren, och mottagits mycket väl av konsumenter och recensenter. Enligt initiala uppskattningar har det per 11 augusti sålt ca 330.000 exemplar enbart i USA.

Hela rapporten, inklusive tabeller, kan laddas ned från medföljande länk

Starbreeze AB (publ) utvecklar TV-spel och datorspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolagets mål är att vara en av världens ledande oberoende spelutvecklare. Starbreeze är noterat på Aktietorget. För mer info se: www.starbreeze.com


Bokslutskommuniké 2006/2007
http://hugin.info/133226/R/1148465/219412.pdf