Wayfinder Systems

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR WAYFINDER SYSTEMS AB 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 15:21 CET

Användarbasen ökade med 110% till 530 000

· Nettomsättningen för fjärde kvartalet 2006 uppgick 8,0 (6,4) MSEK.

· Nettoomsättningen för helåret 2006 uppgick till 29,1 (38,3) MSEK. Ökande andel av försäljningen utgörs av serviceintäkter och den minskade omsättningen förklaras av beslutet att dra ned aktiviteterna avseende olönsam hårdvaruförsäljning.

· Resultat efter skatt uppgick till -74,5 (-46,3) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -6,00 (-4,76) SEK.

· Sälj- och marknadsaktiviteterna har under 2006 varit inriktade på att bygga upp Wayfinders användarbas.

· Användarbasen ökade med 110% till 530 000 (252 000). Antalet aktiva användare av Wayfinders produkter ökade med 290% till 152 000 (39 000) och antalet betalande användare ökade med 121% till 86 000 (39 000).


Om Wayfinder Systems AB
Wayfinder erbjuder kart-, vägvisnings- och GPS-navigationstjänster för mobiltelefoner. Utifrån dessa grundtjänster , förser vi mobilanvändare med innehållstjänster som digitala cityguideböcker, trafikinformation, valutakonvertering och vädertjänst. Bland våra kunder finns telefontillverkarna Sony Ericsson och Nokia, samt operatörerna O2, Telenor, Telefónica, A1 och Cingular på den amerikanska marknaden. Produkterna säljs till slutanvändare både på den europeiska och amerikanska marknaden. Wayfinder är sedan 21 oktober 2005, noterat på NGM Equity. Wayfinder har idag cirka 75 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. För mer information om Wayfinder, vänligen besök www.wayfinder.com.


Om Wayfinder Systems AB
Wayfinder erbjuder kart-, vägvisnings- och GPS-navigeringstjänster för mobiltelefoner. Utifrån dessa grundtjänster, förser vi mobilanvändare med innehållstjänster som digitala cityguideböcker, trafikinformation, valutakonvertering och vädertjänst. Bland våra kunder finns telefontillverkarna Sony Ericsson och Nokia, samt operatörerna Telenor, Telefonica, A1 och Cingular. Produkterna säljs till slutanvändare både på den europeiska och amerikanska marknaden. Wayfinder är sedan den 21 oktober 2005 noterat på NGM Equity. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm.