Moment Group AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI-DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 14:13 CET

Rekordresultat med 67% vinstökning för nöjesproducenten 2Entertain AB 2006.

2006 blev ett nytt rekordår för nöjesproducenten 2Entertain AB (publ). För 2006 redovisar bolaget vinst på 30,3 MSEK (18,2) före goodwillavskrivningar, vilket är en vinstökning med 67 procent jämfört med 2005. Omsättningen uppgick till 252,0 MSEK (213,4). 2Entertains styrelse föreslår en förstärkt aktieutdelning på totalt 1,50 kr per aktie.


- 2Entertain fortsätter visa starkt resultat med fortsatt expansion inom samtliga verksamhetsgrenar. Detta tack vare kvalitativa produktioner och starka samarbeten med andra ledande branschaktörer och artister.
- Medarbetarnas ambitiösa arbete med att skapa ett stabilt och växande företag ger nu utdelning, säger Ulf Mazur, VD 2Entertain.

Under det gångna året har 2Entertain haft stora publika framgångar med bland andra farsen "Brännvin och Fågelholkar" som sågs av rekordpublik, över 100 000, på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Lisebergsteatern. Samproduktionen "Singin´in the Rain", med Vicky von der Lancken som producent, spelar för andra säsongen med utsålda föreställningar och ösregn på Oscarsteatern i Stockholm.

- Vår bedömning är att 2Entertain har stora möjligheter att fortsätta sin framgång såväl på den svenska som norska marknaden. Det gäller både egen produktion och strategiska samarbeten. Vi har kraftigt förbättrat resultatet i Norge och våra satsningar där fortsätter nu med full kraft. Trots den tuffa konkurrensen ser styrelse och ledning med tillförsikt fram emot ett år med god lönsamhet. Upplevelseindustrin befinner sig i en stark konjunktur och för 3:e året i rad har vi visat att det framgångsrikt går att kombinera show och business, avslutar Ulf Mazur.

Resultatredovisning 2006
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 30,3 MSEK (18,2) Rörelsens intäkter uppgick till 252,0 MSEK (213,4) Resultat per aktie uppgick till 2,23 SEK (1,58)

Fjärde kvartalet 2006
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 7,4 MSEK (7,6) Rörelsens intäkter uppgick till 85,5 MSEK (90,5) Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (1,00)


För ytterligare information, kontakta:
Ulf Mazur, VD 2Entertain AB (publ) tfn 0346-714 712 alt 0706-47 61 27 www.2entertain.com (bilder för fri publicering), läs rapporten på www.2entertain.com

2Entertains kärnverksamhet är att på ett lönsamt sätt initiera, producera, marknadsföra och sälja kvalitativ underhållning till en bred publik på olika mötesplatser. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge med visionen att underhålla och beröra i en ledande position i Skandinavien. Verksamheten drivs i två dotterbolag, 2Entertain Sverige AB, som driver alla svenska projekt och 2Entertain Norge AS, som driver projekten i Norge. Koncernen äger en tredjedel i Osloteatern Chat Noir och hälften av Oscarsteatern i Stockholm tillsammans med Vicky von der Lancken. 2Entertain har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Falkenberg. Bolaget har sitt säte i Falkenberg. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen, First North.