SalusAnsvar AB

Bokslutskommuniké januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:04 CET

· Koncernens resultat efter skatt uppgår för 2006 till 48,4 miljoner kronor (51,5). Koncernens resultat efter skatt, exklusive avvecklade verksamheter, uppgår till 41,6 miljoner kronor (42,5).

· Rörelseresultatet för 2006 är 52,2 miljoner kronor (53,3).

· Omsättningen för 2006 är 204,3 miljoner kronor (222,1).

· Avkastning på eget kapital uppgår till 14,1 procent (15,4).

· Vinst per aktie uppgår till 2,26 kronor (2,41).

· Styrelsen föreslår utdelningen för verksamhetsåret 2006 till 2,00 kronor per aktie (2,00).

· Bolaget har lagt fast en plan som syftar till fördubblad omsättning med bibehållna marginaler på tre till fem års sikt. Under 2007 kommer därför rörelsekostnaderna att öka vilket väntas leda till ett lägre rörelseresultat 2007 jämfört med 2006.


Vid frågor, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61


SalusAnsvar AB (publ) är noterat på den nordiska listan. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,9 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 60 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder, av dessa är 210 000 välfärdsförsäkringar.