SäkI AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:08 CET

· Substansvärdet ökade under året med 39 %
· Årets resultat efter skatt uppgick till 398 MSEK (740)
· Resultatet per aktie uppgick till 39,79 kronor (73,96)
· Substansvärdet den 31 december 2006 var 485 kronor (350)
· Substansvärdet den 14 februari 2007 var 513 kronor
· Utdelningen föreslås till 11,50 kronor per aktie (8,70)

Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=381788&fn=wkr0001.pdf