Orexo AB

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:50 CET

Orexo 2006 – ett år med förbättrat resultat, utan avkall på satsningar för framtiden

”Under 2006 tog vi ett viktigt steg mot registrering av smärtprodukten Rapinyl® på den europeiska marknaden, vi förberedde slutförande fas III-program för insomniaprodukten Sublinox™ (OX 22) samt OX 17 för behandling av GERD, vi startade ett samarbete för att utveckla en ny teknologisk plattform, och vi stärkte organisationen ytterligare för att kunna hantera bolagets snabba tillväxt”, säger Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB. ”Vi fortsätter med vår aggressiva utvecklingsplan och vår bedömning är att vi har lagt grunden för en fortsatt stark utveckling under 2007”.

Året i korthet

* Nettoomsättningen ökade till MSEK 132,0 (62,4)
* Resultat efter skatt var MSEK -33,0 (-43,2)
* Resultat per aktie uppgick till SEK -2,46 (-4,33)
* Registreringsansökan på den europeiska marknaden för smärtprodukten Rapinyl® inlämnad
* Ansökan (IND) lämnas in till FDA för att slutföra fas III-programmet för insomniaprodukten Sublinox™ (OX 22)
* Undertecknar distributionsavtal för smärtprodukten Rapinyl® – licensavtal sedan tidigare tecknade för den nordamerikanska, europeiska samt japanska marknaden
* Inleder samarbete om en ny teknologiplattform för nya produkter
* Genomför ett förvärv - stärker sin position inom magsårsdiagnostik

Fjärde kvartalet 2006

* Orexo erhåller licensintäkt om 5,2 MUSD (cirka 38 MSEK) från Endo Pharmaceuticals Inc. avseende Rapinyl®
* Samarbete med medicinteknikföretaget Doxa inleds i syfte att utveckla nya, innovativa läkemedel baserade på unik drug delivery-teknologi
* Distributionsavtal för Rapinyl® i Östeuropa tecknas med det ungerska läkemedelsbolaget Gedeon Richter Ltd
* Ansökan (IND) lämnas in till FDA för att slutföra fas III-programmet för insomniaprodukten Sublinox™ (OX 22)


För fullständig rapport, se bifogad länk till pdf-fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD, tfn 018-780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se
Claes Wenthzel, Vice VD & Finansdirektör, tfn 018-780 88 44, e-post: claes.wenthzel@orexo.se