Boliden AB

Bokslutskommuniké januari – december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 14:33 CET

Högre priser men lägre metallhalter under fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2009

• Försäljningsintäkterna uppgick till 8 356 (6 287) MSEK
• Rörelseresultatet var 1 232 (-491) MSEK och var 870 (211) MSEK exklusive omvärdering av processlager
• Fritt kassaflöde uppgick till 350 (-534) MSEK
• Resultatet per aktie var 3,00 (-1,65) SEK

Helåret 2009

• Försäljningsintäkterna uppgick till 27 635 (30 987) MSEK
• Rörelseresultatet var 3 623 (1 004) MSEK och var 2 350 (1 793) MSEK exklusive omvärdering av processlager
• Fritt kassaflöde uppgick till -948 (837) MSEK
• Resultatet per aktie var 9,14 (3,42) SEK

• Styrelsen föreslår årsstämman utdelning om 3 (1) SEK per aktie
• Ändrade finansiella målKontaktpersoner för information:

Lennart Evrell, VD och koncernchef
Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Johan Fant, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: (växel): +46 8 610 15 00

Frans Benson, chef Investor Relations
Tel: +46 8 610 15 23