Labs2

Bokslutskommuniké: Januari – December 2009

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 08:58 CET

Januari – december 2009
• Rörelsens intäkter: 20,4 MSEK (42,5 MSEK)
• Resultat före av- och nedskrivningar: -13,3 MSEK (-4,7 MSEK)
• Resultat före skatt: -24,0 MSEK (-77,1 MSEK)
• Resultat per aktie: -0,02 SEK (-0,03 SEK)
• Kassaflöde: - 0,6 MSEK (+7,6 MSEK)

Oktober – december 2009
• Rörelsens intäkter: 3,7 MSEK (9,9 MSEK)
• Resultat före av- och nedskrivningar: -4,7 MSEK (-0,9 MSEK)
• Resultat före skatt: -7,4 MSEK (-32,7 MSEK)
• Resultat per aktie: -0,01 SEK (-0,01 SEK)
• Kassaflöde: -2,5 MSEK (+3,9 MSEK)

VD kommenterar
Under fjärde kvartalet har Labs² erhållit en tilläggsbeställning på BRIKKS av ViaEuropa, baserat på att ViaEuropa har blivit utvald som kommunikationsoperatör åt en av Sveriges största teleoperatörer. Att en så kvalificerad köpare väljer en lösning baserad uteslutande på BRIKKS är en stark referens inför framtida affärer. Leverans av lösningen kommer att ske under slutet på kvartal - 1 2010 och öppnas upp för slutanvändare senast i början på andra kvartalet.

Den underliggande ökningen i kassaflödet från kärnverksamheten, dvs licensintäkter från BRIKKS samt relaterade konsultintäkter, har under fjärde kvartalet försvagats på grund av minskat antal användare hos en av ViaEuropas uppdragsgivare (avveckling av äldre teknik, xDSL, och tillhörande kunder) samt att Labs² har genomfört en del icke debiterbart arbete för att säkerställa skalbarheten inför större internationella BRIKKS-leveranser.

Processen mot Bredband2 AB går vidare enligt plan och Labs² har fortsatt samma positiva grundsyn angående att uppnå ett för Labs² fördelaktigt utfall. Skiljedom kommer att meddelas senast under kvartal tre 2010.

Läget för den möjliga ordern i Latinamerika, där lösningsförslaget är baserat på BRIKKS, är oförändrat positivt men beslutet som enligt plan skulle ha fattats under slutet på 2009 har dragit ut på tiden. Konsortiets bedömning är att beställaren kommer att ta ett beslut under första kvartalet 2010. Om konsortiet erhåller uppdraget innebär det en beställning till Labs² med ett ordervärde om ca 40 MSEK för de första sju åren, varav ca 2 MSEK under 2010.

Tillsammans med partners som ViaEuropa och Cisco Systems deltar Labs² i ytterligare ett tiotal konsortier som tävlar om uppdrag av ungefär motsvarande storlek som det latinamerikanska projektet.

Även på den skandinaviska och europeiska marknaden finns det intressanta möjligheter både för nya BRIKKS-affärer samt att existerande BRIKKS-kunder kan öka antalet användare.

Det som jag och övriga på Labs² har jobbat så hårt för i över tio års tid – att det med modern teknik går att bygga en klart bättre bredbandsaffär med öppna bredbandsnät har ny fått ytterligare en stark förespråkare i Google (http://googleblog.blogspot.com/2010/02/think-big-with-gig-our-experimental.html).

Min uppfattning är därför att Labs² är fortsatt perfekt positionerat för att kunna bli de facto standardmjukvara för dagens och framtidens kommunikationsoperatörer.

Kontaktpersoner:
Jonas Birgersson, koncernchef Labs²
0705-15 27 62.

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg och Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.