World Class

Bokslutskommuniké januari-december 2009, World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 16:52 CET

Omsättningstillväxt om 14 % för perioden januari t.o.m. december 2009.
Omsättningen uppgick till 180 Mkr med ett resultat före skatt på -21,4 Mkr (-10,7).

Bolaget har

* under året stängt sex stycken olönsamma anläggningar, vilket har minskat omsättningen med 12 mkr jämfört med föregående år samt påverkat resultatet negativt med 2,3 mkr.

* under innevarande år anpassat redovisningen av intäkterna i samtliga utländska enheter förutom Rumänien till svensk redovisningsstandard. Bolagets omsättning har därmed påverkats negativt med 8,9 mkr avseende intäktsperiodiseringen vilket skett under sista kvartalet 2009.

* under året ändrat redovisningsprincip av hyreskostnaderna i det rumänska bolaget vilket har påverkat resultatet negativt med 3,2 mkr under sista kvartalet 2009.

* genomfört en nedskrivning av goodwill med 6,9 mkr under sista kvartalet 2009.

De fem nya anläggningarna som bolaget har öppnat under året och föregående år har påverkat resultatet negativt med 12 mkr, normalt sett tar det två år innan en anläggning går mot breakeven.

För att göra årets resultat jämförbart med föregående år bör ovanstående justeringar beaktas;

* Justerad omsättning 201 mkr att jämföra med 180 mkr.

* Justerat resultat 14 mkr att jämföra med -19 mkr


1 oktober - 31 december 2009

* Omsättningen för perioden uppgår till 34,8 mkr (49,6)

* Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgår till -13,9 mkr (-4,1)

* Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till -22,2 mkr (-9,4)

* Resultat före skatt för perioden uppgår till -20,3 mkr (-10,7)

* Periodens resultat uppgår till -17,7 mkr (-12,1)

* Periodens resultat per aktie uppgår till -0,53 kr (-0,55)


1 januari - 31 december 2009

* Omsättningen för perioden uppgår till 179,7 mkr (157,5)

* Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgår till -14,1 mkr (1,4)

* Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgår till -33,4 mkr (-8,8)

* Resultat före skatt för perioden uppgår till -21,5 mkr (-9,0)

* Periodens resultat uppgår till -19,3 mkr (-12,2)

* Periodens resultat per aktie uppgår till -0,73 kr (-0,67)


Väsentliga händelser under perioden

* Verksamheten i Belgien har avvecklats. Den kvarvarande anläggningen i centrala Bryssel har sålts och kommer att verka under World Class varumärke enligt gällande franchiseavtal.

* De nya anläggningen på Nybroplan i Stockholm öppnades 8 maj 2009.

* Bolaget har fått en ny ägare, NorgesInvestor, som har tillfört bolaget totalt 27 mkr via två nyemissioner.

* En anläggning i Rumänien och två anläggningar i Polen har stängts.

* Bolagets enda anläggning i Bulgarien har lagts på is i väntan på ett bättre konjunkturläge.

 

Granskning
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfälle är planerat till:
Årsredovisningen för 2009 publiceras den 30 april 2010 och kommer att finna tillgänglig på bolagets hemsida, samt kontor.

Årsstämma är planerad till 20 maj kl 1500.

Delårsrapport för perioden januari tom mars 2010 publiceras den 31 maj 2010

 

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class Seagull International AB (publ)
Tel. +46 705119014
ulf@worldclass.se

World Class Certified Adviser på First North är:
Eyer Fondkommission AB, Tel: +46 31 761 22 30, www.eyer.se

Om World Class Seagull International AB:
World Class Seagull International AB är en internationell koncern med 37 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2009 cirka 180 miljoner SEK vid de egna anläggningarna. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och listades på NASDAQ-OMX First North våren 2008. www.worldclass.se