HiQ International AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:04 CET

ÖKAD TILLVÄXT, ÖKAD VINSTMARGINAL OCH STARKT KASSAFLÖDE

JANUARI-DECEMBER 2010
• Omsättningen uppgår till 1 108,4 (1 057,7) Mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 156,0 (145,6) Mkr, en rörelsemarginal på 14,1 procent.
• Resultat före skatt uppgår till 155,1 (145,2) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgår till 110,6 (106,1) Mkr.
• Vinst per aktie uppgår till 2,14 (2,06) kr.
• Kassaflödet från rörelsen uppgår till 94,0 (139,5) Mkr.
• Likvida medel uppgår till 163,5 Mkr
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,80 kr per aktie, totalt ca 94 Mkr, i form av en split med obligatoriskt inlösenförfarande. 

OKTOBER - DECEMBER
• Omsättningen uppgår till 313,8 (278,7) Mkr.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 47,6 (46,0) Mkr, en rörelsemarginal på 15,2 procent.
• Resultat före skatt uppgår till 47,7 (46,3) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgår till 33,7 (34,2) Mkr.
• Vinst per aktie uppgår till 0,65 (0,66) kr. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2010
• HiQ har förvärvat IT-konsultbolaget Frends Technology i Helsingfors med 40 anställda. Frends Technology är specialister på integration av IT i verksamhet.
• HiQ har förlängt samarbetsavtalet med GTECH Corporation. 
• HiQ har tecknat ramavtal på tre år med Trafikverket (fd Banverket och Vägverket) där även Transportstyrelsen och Borlänge kommun är avropande enheter. 

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI - DECEMBER
• HiQ har fått en ny order från FMV på 14 Mkr. Beställningen gäller vidmakthållande av simulatorer för träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen. 
• HiQ har fått ett större uppdrag från Trafikförsäkringsföreningen för att bygga ett nytt försäkrings- och inkassosystem. 
• HiQ har vunnit ett förvaltningsåtagande för Orc Software. 
• HiQ har fått ett nytt uppdrag av en ledande global fordonstillverkare för leverans av produktionssystem till Brasilien.
• HiQ har bildat HiQ Finland, genom en sammanslagning av de två dotterbolagen HiQ Softplan och HiQ Quality Services. 
• HiQ har utsetts till ”Bästa IT-konsult 2010” enligt Veckans Affärers undersökning.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:
Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ
tel 08-588 90 000

Fredrik Malm, ekonomichef och IR-ansvarig HiQ
tel 08-588 90 034, 0704-200 017.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande kl 07.30 den 1 februari 2011.