ITAB Shop Concept

Bokslutskommuniké Januari – December 2010

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 16:43 CET

Bokslutskommuniké Januari-December 2010

 

  • Intäkterna uppgick till 2 747,5 Mkr (2 775,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 61,7 Mkr (114,2)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 29,1 Mkr (90,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 22,6 Mkr (73,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,57 kr (5,16)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 Mkr (293,8)
  • Resultatet har belastats med omstrukturerings- och engångskostnader på ca 30 Mkr.
  • ITAB lanserar EasyFlow -världens första helautomatiska kassadisk som bygger på streckkodslös identifiering.

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB
CEO, Ulf Rostedt

Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

CFO Magnus Olsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 544 47 89


Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1 500 anställda och omsatte 2 747 Mkr under 2010.