Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Bokslutskommuniké januari - december 2012

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:22 CET

Fjärde kvartalet 2012

* Nettoomsättningen uppgick till 331 KSEK (186 KSEK)

* Resultatet uppgick till -2 773 KSEK (-3 058 KSEK)

* Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 13 816 KSEK (9 289 KSEK)

* Bolagets soliditet var 57% (37%)

* Kapitalanskaffning genomförd om totalt 6 593 KSEK

* Investering i produktutveckling och modifiering av produktionsanläggningen slutförd


Januari - december 2012

* Nettoomsättningen uppgick till 4 812 KSEK (2 468 KSEK)

* Resultatet uppgick till -10 067 KSEK (-8 891 KSEK)

* Investeringar under året uppgår till 2 157 KSEK (7 523 KSEK)

* Kapitalanskaffningen under året uppgår till 9 593 KSEK (9 064 KSEK)


Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Krönlein
Tfn: +46 (0) 709 - 32 50 06
mats@cefourwine.com

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com