Luvit

Bokslutskommuniké LUVIT AB (publ) januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:03 CET

Omsättningen under kvartal 4 2006 uppgick till 2,1 MKR (3,4) och under helåret till 10,1 MKR (13,7)
Rörelsens kostnader uppgick till 2,9 MKR (3,8) under kvartal 4 2006 och under helåret till 15,4 MKR (14,7)
Bolagets VD avgick under kvartal 2 vilket har belastat resultatet med 1,6 MKR i kostnader
Resultat efter skatt för kvartal 4 2006 uppgick till -0,5 MKR (-0,1) och under helåret till -3,4 MKR
(föregående år 0,1 varav förändrad redovisning av licensintäkter haft en positiv effekt om 2,5)
Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,03) under kvartal 4 2006 och till -0,65 SEK (0,01) under helåret
LUVIT har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av två bolag inom ITsektorn.

För ytterligare information, kontakta:
Kamilla Hassander, tf VD
Tfn: 046 -10 12 00
kamilla.hassander@luvit.com