BIMobject AB

Bokslutskommuniké, maj till december 2013

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 17:40 CET

Observera att siffrorna för 2013 omfattar endast åtta månader (maj till december) eftersom BIMobject AB byter räkenskapsår till kalenderår.

BIMobject expanderar i Europa. De sista åtta månaderna under 2013 har kännetecknats av ett kontinuerligt processarbete att bygga upp verksamheten ute i Europa och att anställa nyckelpersoner för företagets framtida tillväxt. Under perioden har bolaget stärkt upp personalstyrkan på huvudkontoret med CFO, Sales controller, utvecklare och digitala produktspecialister. Arbetet med att etablera företaget i Tyskland, England och Frankrike har inletts under perioden och i slutet av 2013 började vi se att dessa etableringar är redo för expansion. Försäljningen har ökat med 130% under perioden maj till december 2013 jämfört med samma period 2012. Investeringar i ny personal och nya marknader innebär att vi skapar förutsättningar för god tillväxttakt även under 2014 och framåt.

Produktportalen har växt explosionsartat sedan starten i februari 2012 och i slutet av 2013 hade vi 29 818 registrerade användare globalt. Användarantalet har växt med drygt 16 000 de senaste åtta månaderna och med 21 000 nya användare sett över hela 2013. Takten på nyregistreringar av användare är oförändrat hög och i mitten av februari 2014 hade vi 33 515 användare av portalen. Detta är ett bevis på att vår tjänst är populär och att vi bygger värden för bolaget och våra betalande kunder - det vill säga - tillverkare av bygg- och inredningsprodukter. Vidare har över 557 000 digitala produkter blivit nedladdade på portalen från mer än 200 tillverkare, av dessa är 352 000 produkter nedladdade under de sista åtta månaderna 2013. Varje nedladdning är ett kvalificerat lead för en tillverkare.

Åtta månader (2013-05-01 – 2013-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 877 TSEK (1 790)  och övriga rörelseintäkter till 17 (139) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -7 129 (-2 273) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,27 (-40,30) SEK före utspädning och -1,15 (-40,30) SEK efter utspädning.
 • Soliditeten** uppgick till 87 % (71).

Fjärde kvartalet (2013-10-01 – 2013-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 573 (506) TSEK och övriga rörelseintäkter till 17 (3) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 528 (-724) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-8,93) SEK före utspädning och -0,25 (-8,93) SEK efter utspädning.

Belopp inom parentes avser föregående verksamhetsår.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Observera att bolaget utfärdat 5 400 000 teckningsoptioner som kan konverteras till samma antal aktier i april, 2015.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2013 (maj till december):

 • BIMobject utsedd som vinnare av Red Herring Top 100 Europe Award.
 • Under juni lanseras BIMobject® App för ArchiCAD.
 • Bolaget utses under oktober som vinnare av IAIR EUROPEAN AWARDS - ”Best Company for Innovation & Leadership”.
 • I november utses BIMobject som vinnare i Red Herring Top 100 Global Award.
 • BIMobject genomför en emission som tillför bolaget initialt cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

Följ länken nedan för att läsa bokslutskommunikén i sin helhet:
http://info.bimobject.com/rapporter-och-dokument

BIMobject®:

BIMobject AB är ett svenskt företag med global skalbar affärsidé. Vi hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. 

BIMobject AB utvecklar IT-verktyg, webblösningar och tjänster för skapandet, konverteringen och publiceringen av BIM-objekt på nätet och skapar en direktlänk mellan produkterna och föreskrivande led som använder BIM/CAD-system i bygg- och inredningsbranschen.

BIMobject® - Vinnare av Red Herring Europe Top 100 Awards 2013, vinnare av 2013 Red Herring 100 Global och vinnare av IAIR AWARDS 2013!

BIMobject AB (publ) - NASDAQ OMX First North - Ticker: BIM

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser