KappAhl

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet verksamhetsåret 2007/2008

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:41 CEST

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet verksamhetsåret 2007/2008. Ytterligare ett bra år - fortsatt expansion 2008-09-29 07:30

Fjärde kvartalet (juni - augusti 2008)

 • KappAhls nettoomsättning (exklusive moms) under perioden uppgick till 1 103 (1 090) MSEK, en ökning med 1,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 182 (183) MSEK. Innevarande period har påverkats positivt av engångsposter med 31 MSEK och samma period föregående år påverkades negativt av engångsposter om 6 MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 61,9 (62,2) procent och rörelsemarginalen till 16,5 (16,8) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 113 (119) MSEK vilket motsvarar 1,51 (1,59) SEK per aktie.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 130 (220) MSEK.

Helåret (september 2007 - augusti 2008)

 • KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 4 622 (4 473) MSEK, en ökning med 3,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 651 (618) MSEK. Innevarande år har påverkats positivt av engångsposter med 31 MSEK och föregående år påverkades positivt av engångsposter om 10 MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 62,4 (61,1) procent och rörelsemarginalen till 14,1 (13,8) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 437 (659) MSEK vilket motsvarar 5,82 (8,78) SEK per aktie. Föregående år har påverkats positivt av en skatteintäkt om 269 MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 730 (669) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 4,50 SEK per aktie.

VD kommenterar

KappAhl kan lägga ytterligare ett bra år bakom sig och det i en klädmarknad med något svagare efterfrågan, särskilt under våren och sommaren. Det är mycket glädjande att vi i en sådan marknad visar upp en stabil utveckling. För fortsatt lönsam tillväxt satsar KappAhl på expansion och har nu kontrakt på 57 nya butiker och utvärderar öppnandet av butiker i ett femte land. KappAhl har ett starkt erbjudande som tilltalar våra kunder i alla länder.

Oron i omvärlden kan dock göra att kunderna på kort och medellång sikt blir försiktiga. Det gör att den närmaste framtiden är svårbedömd samtidigt som det kan innebära affärsmöjligheter för vår typ av butiker eftersom våra kunder generellt inte är så högt belånade eller börsberoende för sitt konsumtionsutrymme. Vi har en av branschens bästa bruttomarginaler där vi hade en fortsatt förbättring under helåret, medan den var stabil sista kvartalet.

Beaktat ovanstående föreslår styrelsen, i enlighet med utdelningspolicyn, en aktieutdelning på 4,50 SEK per aktie.

För ytterligare information vänligen kontakta Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. 0709-95 02 01 Håkan Westin, Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64 KappAhl Holding AB (publ), Box 303, 431 24 Mölndal.

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 000 medarbetare och närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn -och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Som första modekedja i världen blev KappAhl 1999 miljöcertifierat enligt internationell standard. Huvudkontor och distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under tolvmånadersperioden, som slutade den 31 augusti 2008, var omsättningen 4,6 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 651 miljoner svenska kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com. Finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Fil(er) för nedladdning: