Wedins Skor & Accessoarer

Bokslutskommuniké september 2004 – augusti 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:56 CEST

Fortsatt stark försäljning – resultatet kraftigt påverkat av omfattande aktiviteter för att normalisera lagernivåer samt struktur- och engångskostnader

Kvartalet juni – augusti 2005
• Koncernens försäljning ökade 18 procent till 277,8 Mkr (235,8)
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 46,9 procent (50,9)
• Resultat före avskrivningar uppgick till –43,0 Mkr (–24,0), justerat för struktur- och engångskostnader om cirka 29 Mkr uppgick resultatet före avskrivningar till –14,4 Mkr (–24,0)

Viktiga händelser
• Omfattande kostnadsbesparingsprogram initierat – beräknas spara minst 50 Mkr på årsbasis med viss effekt redan under första kvartalet 2005/2006
• Don Donna; fokus på expansion av varumärket inom Wedins, förlustbringande grossistverksamhet avvecklas
• Nyrekrytering till nyckelpositioner genomförd
• Peter Lindgren ny styrelseordförande den 4 juli
• Extra bolagsstämma 21 oktober till följd av oenighet i styrelsen kring bolagets styrning

September 2005
• Stark start på det nya verksamhetsåret – försäljning, bruttovinstmarginal och resultat i september väsentligt bättre än föregående år

Helåret september 2004 – augusti 2005
• Koncernens försäljning ökade med 13 procent till 1 080,9 Mkr (956,3)
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,3 procent (54,9)
• Resultat före avskrivningar uppgick till –56,2 Mkr (–27,9)
• Resultat efter skatt uppgick till –98,6 Mkr (–83,5)
• Resultat per aktie* uppgick till –19,07 (–0,38)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas


Vid frågor vänligen kontakta:
Ingrid Osmundsen, VD Wedins Skor & Accessoarer AB,
telefon 08-508 99 200 eller 070-377 75 85
Staffan Gustavsson, CFO Wedins Skor & Accessoarer AB,
telefon 08-508 99 200 eller 070-889 92 44

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Organisationsnummer 556540-1493
www.wedins.se