Cardo AB

Bokslutskommuniké: Starkt förbättrad lönsamhet för Cardo 2006

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 13:24 CET

* Orderingång: 8.840 MSEK (7.990)
* Nettoomsättning: 8.556 MSEK (7.880)
* Resultat efter skatt: 401 MSEK (147), motsvarande ett resultat
per aktie på 13:38 SEK (4:91)

Den positiva utvecklingen för Cardokoncernen fortsätter. Fjärde
kvartalet uppvisade en ordertillväxt på 14% justerat för
valutakurseffekter, med stark utveckling i Tyskland och
tillväxtmarknader utanför Europa. Den organiska tillväxten var 9%.

Helårsresultatet visar på god tillväxt och starkt förbättrad
lönsamhet. Divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater
Technology Solutions och Residential Garage Doors har haft en stark
försäljnings-utveckling med resultatförbättringar trots påverkan av
ökade råmaterialpriser under året. Pulp & Paper Solutions resultat
var något lägre än föregående år.

Effekterna av omstruktureringsprogrammet har överträffat plan, och
koncernens kostnadsnivå fortsätter att minska.

Viktiga händelser
* Positiv försäljningsutveckling för alla divisioner under 2006
* Stark orderutveckling i marknader utanför Europa, och god
ordertillväxt i Tyskland under andra halvåret
* Höjda råmaterialpriser till viss del kompenserade av prishöjningar
* Ny produktionsenhet i Rumänien öppnas under 2007 inom Door &
Logistics Solutions


Malmö den 6 februari 2007

Cardo AB (publ)
StyrelsenDenna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Peter Aru, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 040-35 04 25, 070-602 61
81, maria.bergving@cardo.com


Inbjudan till Financial Hearings den 7 februari kl 10.00
Cardos VD och koncernchef Peter Aru kommenterar bokslutskommunikén
vid en konferens på Operaterrassen i Stockholm imorgon den 7 februari
kl 10.00. Anmälan görs på www.financialhearings.com eller via e-post
hearings@financialhearings.com. Det finns också möjlighet att
medverka och ställa frågor via telefonkonferens, telefonnummer
08-5853 6965 (eller från Storbritannien +44 (0)20 7365 1851).
Konferensen kan även följas via webcast på www.cardo.com eller
www.financialhearings.com. Konferensen hålls på svenska.


Kalender 2007
Årsredovisning för 2006 början av mars 2007
Årsstämma Malmö 2 april 2007
Delårsrapport 3 m 3 maj 2007
Delårsrapport 6 m 15 augusti 2007
Delårsrapport 9 m 8 november 2007Cardo är en internationell industrikoncern med ledande varumärken,
som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och
stort applikationskunnande till industriella kunder. Koncernen har
starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik
för avloppsvattenrening, system för massa- och pappersindustrin samt
garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics
Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions
och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.900 anställda i
drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor.
Huvudkontoret finns i Malmö.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

http://hugin.info/1041/R/1102572/197445.pdf