Sectra AB

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2002/2003:

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2003 10:05 CEST

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2002/2003:

Sectras växer med lönsamhet

För verksamhetsåret 2002/2003 redovisar Sectra det bästa resultatet någonsin. Resultatet före skatt steg 28,8 procent till 79,1 Mkr (61,4), vilket innebär en vinstmarginal på 15,7 procent. Vinsten per aktie uppgick därmed till 1,77 kr (1,23). Även omsättningen är den högsta i företagets historia. Den ökade med 19,5 procent till 503,4 Mkr (426,3) jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången ökade med 6,5 procent till 489,8 Mkr (459,7).

– Våra verksamheter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem har fortsatt att expandera och vi har stärkt vår ledande position i Skandinavien, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef för Sectra AB. Vår internationella satsning har lett till ökad försäljning på marknader utanför Sverige och andelen internationell omsättning har ökat från 43 till 58 procent.

Med fokus på Västeuropa och Nordamerika har Sectra inom affärsområdet medicinska system under verksamhetsåret ingått flera nya strategiska samarbetsavtal. Dessa kompletterar befintliga partners och gör det möjligt att nå en bredare marknad. För att stödja försäljningen via partners öppnade Sectra kontor i Storbritannien och Australien och företaget finns nu med kontor i åtta länder.

– Vår strategi är att stegvis expandera vår internationella verksamhet, fortsätter Jan-Olof Brüer. Genom samarbete med globala och lokala partners har Sectra lagt grunden för en fortsatt internationell expansion.

Under fjärde kvartalet tecknade Sectra ett femårigt avtal med den privata vårdleverantören Capio Diagnostik AB om digitalisering av röntgenverksamheten vid Sveriges största privata akutsjukhus, St Görans sjukhus i Stockholm. Tillsammans med beställningen från Medicinsk Röntgen AB tidigare under verksamhetsåret, är detta ett stort steg in på den privata röntgensektorn, en marknad som är av stor betydelse internationellt.

Genom samarbetet med norska Kongsberg Defence Communications har Sectra under året levererat avlyssningssäkra telefoner till bland annat NATO:s centralorganisation samt till det holländska och tjeckiska försvaret.

– Verksamheten inom avlyssningssäkra kommunikationssystem har expanderat kraftigt, fortsätter Jan-Olof Brüer. Detta är till stor del ett resultat av den framgångsrika försäljningen av Sectras avlyssningssäkra telefoner till NATO-marknaden.

– Sectra har en stark teknikplattform. Våra lösningar riktar sig mot tillväxtmarknader och Sectras starka position på hemmamarknaden ger oss en bra plattform för internationell expansion. Därför är vår bedömning att Sectra kommer att fortsätta att expandera med god lönsamhet, avslutar Jan-Olof Brüer.


För ytterligare information kontakta:
Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09, job@sectra.se