Sectra AB

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2003/2004: Sectra redovisar ett starkt fjärde kvartal

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 09:15 CEST

Sectra redovisar en vinst efter finansnetto för fjärde kvartalet på 50,8 Mkr (28,1) exklusive engångsnedskrivning på 70,9 Mkr i det förvärvade bolaget Mamea Imaging AB. Omsättningen under kvartalet uppgick till 163,0 Mkr (133,8), den högsta omsättningen i företagets historia under ett enskilt kvartal.

För verksamhetsåret redovisar Sectra ett resultat efter finansnetto på 21,0 Mkr (78,9) vilket motsvarar en vinstmarginal på 5,6 procent. Exklusive engångsnedskrivning i Mamea Imaging AB uppgår vinsten efter finansnetto till 98,6 Mkr (78,9), vilket motsvarar en vinstmarginal på 19,9 procent (15,7). Årets omsättning uppgick till 495,3 Mkr (503,4) och orderingången till 375,1 Mkr (489,8). Vinst per aktie uppgår till 0,63 kr (1,62).

– Faktureringen under fjärde kvartalet är den bästa i Sectras historia. Det beror på att vi genomfört ett stort antal installationer och leveranser inom både medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem under kvartalet, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD på Sectra.

För att säkerställa strategiska resurser, kompetens och immateriella rättigheter för Sectra MicroDose Mammography förvärvade Sectra den 30 april grundarnas aktier i Mamea Imaging AB och ökade därmed ägarandelen i bolaget från 38 till 95 procent. I syfte att finansiera förstärkta marknadsinvesteringar inom mammografiområdet genomförde Sectra under fjärde kvartalet också en riktad nyemission uppgående till cirka 150 Mkr. Det finns en stor tillväxtpotential inom mammografiområdet och Sectra satsar på att bli en ledande leverantör på denna marknad.

– I Tyskland tog Klinikum Krefeld Sectra MicroDose Mammography i full klinisk drift under april. Mammografiverksamheten vid Klinikum Krefeld är ett utmärkt exempel på hur digital teknik kan bidra till att förbättra mammografiundersökningar och kommer att fungera som en bra referenskund för oss, berättar Jan-Olof Brüer.

– Arbetet med att bygga upp försäljningskanaler och referensinstallationer på utvalda marknader inom mammografiområdet kommer att kräva betydande investeringar de kommande åren. På två till fyra års sikt är vår målsättning att mammografiverksamheten ska utgöra en betydande andel av Sectras totala verksamhet, tillägger Jan-Olof Brüer.

Med ett starkt fokus på internationell tillväxt har Sectra fortsatt expandera verksamheten inom medicinska system.

– Antalet röntgenavdelningar som använder vårt radiologiska bildhanteringsystem har ökat med 30 procent under året och systemet används nu på mer än 500 sjukhus världen över. Att vi utsetts till ”Medical Imaging Company 2004” i konkurrens med världens ledande leverantörer av medicinska system tar vi som bevis på att vi tar väl hand om våra kunder, fortsätter Jan-Olof Brüer.

Sectra erhöll under fjärde kvartalet en seriebeställning från det svenska försvaret på senaste generationen höghastighetskrypto.

– Beställningen är ett tecken på att försvaret börjar förverkliga inriktningen mot den nya försvarstrukturen med nätverksbaserad informationshantering, kommenterar Jan-Olof Brüer.

För ytterligare information kontakta:
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09, janolof.bruer@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: www.sectra.se

Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 347. Omsättningen uppgick helåret 2003/04 till 495 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista.