SkiStar AB

Bokslutsrapport 1 september 2002 - 31 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 09:21 CEST

* Nettoomsättningen ökade till 959 MSEK (886), resultatet före skatt till 176 MSEK (139) och resultatet efter skatt till 122 MSEK (97). I resultatet ingår reavinster med 27 MSEK (12). Vinsten per aktie förbättrades till 12:64 SEK (10:10).

* Rörelsemarginalen steg till 22% (21) och avkastningen på eget kapital ökade till 17% (15).

* Höjd utdelning föreslås till 8:00 SEK (6:00) per aktie.

* Förvärv av ytterligare 30% av Hemsedal Booking AS har genomförts, varefter ägandet uppgår till 65% och drygt 3 500 bäddar tillförts SkiStars stugförmedling.

* Aktuellt bokningsläge inför vintersäsongen 2003/04 är i volym 4% bättre än vid motsvarande tidpunkt förra året.

Eventuella frågor besvaras av:
Mats Årjes, verkställande direktör, tel +46 280 880 80
Magnus Sjöholm, finanschef, tel +46 280 880 90