Electrolux AB

Bokslutsrapport 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:00 CET

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 3,1% till 103 848 Mkr (100 701) och periodens resultat uppgick till 2 648 Mkr (-142), motsvarande 9,17 kr (-0,49) per aktie

· Rörelseresultatet uppgick till 4 033 Mkr (1 044). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 13,7% till 4 575 Mkr (4 024)

· Rörelseresultatet förbättrades för alla affärsområden

· Starkt fjärde kvartal för vitvaror i Europa

· Stabil resultatnivå och marginal för vitvaror i Nordamerika

· Väsentlig förbättring av resultatet för Professionella produkter

· Stark utveckling för dammsugare i alla regioner

· Ökade investeringar i produktutveckling och varumärkesbyggande

· Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kr (7,50) per aktie

· Utdelningsnivån återspeglar att Husqvarna AB inte längre ingår i koncernen och att
5,6 miljarder utskiftats till aktieägarna genom ett inlösenförfarande

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03

Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir