Holmen Paper

Bokslutsrapport för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:30 CET

Här kan du läsa ett utdrag ur Holmens bokslut för 2006. Vill du läsa mer är du välkommen att besöka Holmen-koncernens investerarinfo eller ladda ner bokslutsrapporten som pdf.

Holmen Paper

Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under fjärde kvartalet med högt kapacitetsutnyttjande. Leveranserna av standard tidningspapper till Europa under 2006 ökade med 3 % jämfört med helåret 2005. Efterfrågan på SC-papper i Europa ökade med 7 % medan efterfrågan på bestruket tryckpapper i stort sett var oförändrad.

Holmen Papers leveranser ökade med 15 % jämfört med 2005, främst genom den nya pappersmaskinen i Madrid. Leveranserna under fjärde kvartalet var 6 % högre än föregående kvartal. Priserna för Holmen Papers produkter var i genomsnitt cirka 5 % högre än föregående år.

Holmen Papers rörelseresultat för 2006 blev 754 (631) mnkr. Förbättringen beror på högre pris och ökade leveranser. Samtidigt påverkades resultatet negativt av högre kostnader för energi, ved och returpapper.

Jämfört med tredje kvartalet minskade resultatet med 150 mnkr till 95 mnkr på grund av säsongsmässigt högre kostnader för personal, underhåll och energi samt reservering för en större kundförlust.


Bokslutsrapport 2006
http://www.holmenpaper.com/Main.aspx?ID=84402768-4826-48ab-a112-6d18bbbbaa53