Akademibokhandeln

Bokus blir en del av Akademibokhandeln

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 14:07 CET

Kooperativa Förbundet (KF) säljer nätbokhandeln Bokus till Akademibokhandeln. Som tidigare meddelats har KF, som ett led i sin strategi att fokusera på kärnverksamheten Coop, för avsikt att avyttra ett antal övriga verksamheter. Att Bokus nu sammanförs med Akademibokhandeln, i vilken KF är delägare, ger Akademibokhandeln förutsättningar att utveckla sitt kunderbjudande ytterligare. Det skapar i sin tur ännu bättre förutsättningar för KF att på sikt avyttra Akademibokhandeln. 

– Vi har kommit fram till att det ur ett helhetsperspektiv är bättre att sälja Bokus till Akademibokhandeln än att sälja till en extern part. Vi kan se ett antal synergieffekter, inklusive kostnadsbesparingar, som kommer driva värde i företaget och därmed skapa ännu bättre förutsättningar att avyttra Akademibokhandeln på sikt, säger Johnny Capor, tf vd och koncernchef för KF, samt styrelseordförande i Akademibokhandeln AB. 

I och med samgåendet mellan Akademibokhandeln och Bokia, som skedde för ett år sedan, är bokhandelskedjan på god väg mot det lönsamhetsmål som var en avgörande anledning till samgåendet. 

– När vi nu ser att Akademibokhandeln är på rätt väg kan bolaget ta nästa steg och utveckla sitt kunderbjudande ytterligare, i vilket kombinationen av butiker och nätbokhandeln får en viktig betydelse, fortsätter Johnny Capor. 

Ett bindande avtal har skrivits mellan parterna. Affärens genomförande är villkorat av Konkurrensverkets prövning. 

Akademibokhandeln ägs av KF Media AB (65%), Stiftelsen Natur & Kultur (11%), Killbergs Bokhandel AB (11%) samt ett 60-tal övriga ägare (13%). För mer information om Akademibokhandeln se www.akademibokhandeln.se

För ytterligare information: KF & Coop pressjour: 010-743 13 13 


Akademibokhandeln är Sveriges marknadsledande bokhandelskedja för mer information se www.akademibokhandeln.se