Villaägarnas Riksförbund

Bolån bakom starka bankresultat

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 09:58 CEST

Under det första kvartalet 2013 är bolånemarginalerna fortsatt höga enligt Swedbanks och SEBs kvartalsrapporter. Bankernas sjunkande kostnader för bolån under 2013 kombinerat med fortsatt höga boräntor för hushållen ligger bakom de starka bankresultaten det första kvartalet.   

- Tillväxten i bankernas svenska bankrörelser ligger framförallt i bolån medan krediter till företag varierar. Därmed står det klart att bolånen just nu står för en stor del av bankernas tillväxt, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarna.

Sedan årsskiftet har SEBs inlåning från allmänheten ökat med 59 miljarder medan utlåningen ökat med 4 miljarder kronor. SEBs sparränta är 0% på privatkonto och 0,55-0,60% på olika sparkonton.

- Med tanke på att hushållen får extremt låg sparränta på insatta medel blir det en mycket god affär för SEB när inlåningen från allmänheten ökar mer än bolånevolymen vilket varit fallet för SEB det första kvartalet då inlåningen ökat nästan femton gånger mer än utlåningen, säger Daniel Liljeberg.

Vid sidan av ökat hushållssparande har samtliga relevanta inlåningsräntor; Stibor 90, den tvååriga bostadsobligationsräntan och den femåriga bostadsobligationsräntan fallit sedan årsskiftet.

- Fallande inlåningsräntor och att Riksbanken nyligen signalerat en lägre räntebana borde innebära att lägre bolåneräntor bör ligga runt hörnet, säger Daniel Liljeberg.

Ta ställning för lägre bolåneräntor nu!

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 0709-154499
Henrik Fahlgren, pressansvarig, 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.