SBAB

Bolån med längre bindningstider ökar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:15 CET

Andelen bolån med rörlig ränta fortsatte nedåt en aning i februari. De som väljer att binda sina lån väljer i högre utsträckning längre bindningstider. Det visar SBAB: s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Andelen bolån med rörlig ränta i SBAB: s nyutlåning till privatkunder minskade till
56 procent i februari. Det är en liten förändring jämfört med de senaste två månaderna då andelen legat på 57 procent. Men jämfört med de tidiga höstmånaderna förra året, då andelen rörliga lån låg kring 70 procent, är det en betydande förändring.

Lånen med de kortaste bindningstiderna, 1-2 år, minskade också sin andel från drygt
14 procent i januari till knappt 13 procent i februari. Lånen med medellånga bindningstiderna, 3-4, ökade sin andel från 13 procent i januari till 14 procent i februari. Lånen med de längsta bindningstiderna, 5-10 år, ökade också sin andel med en procentenhet till 18 procent i februari.Bundna lån i SBAB: s nyutlåning till privatkunder, andel för olika bindningstider

Tabell återfinns i bifogad pdf

– Skillnaden mellan bunden och rörlig boränta har krympt ihop ganska rejält från tidig höst förra året. Då var skillnaden mellan en ränta bunden på 5 år och en rörlig ränta hos SBAB 1,5 procentenheter. Därefter har den skillnaden halverats. I sådana lägen brukar fler välja att binda sina lån, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB.

Andelen lån med de längsta bindningstiderna är hög sett i ett längre perspektiv. Den är nu nästan på samma nivå som i slutet av 2005 då Riksbanken tydligt annonserade att styrräntan snart skulle börja höjas.

Andel lån med bindningstid 5-10 år i SBAB: s nyutlåning till privatkunder

Tabell återfinns i bifogad pdf

– Fler har valt att låsa sina lån på längre tidsperioder. Signalerna från Riksbanken tyder på mycket måttliga höjningar av styrräntan och med våra prognoser, med en styrräntetopp på 3,75 procent i år, är den rörliga räntan fortfarande mer attraktiv men skillnaden är liten. Tror man att den prognosen kraftigt underskattar behovet av kommande
styrräntehöjningar är bunden ränta fördelaktig, säger Barbro Wickman-Parak.Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider
Bindningstid
2005
2006
dec-06
jan-07
feb-07

Rörlig (3 mån)
60
67
57
57
56

Bundet 1-4 år
28
21
26
27
26

Bundet 5-10 år
12
12
17
17
18

Totalt
100
100
100
100
100Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.

Statistiken för senaste månaden är preliminär.För mer information, kontakta:
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

För mer information om bolån , se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00