SBAB

Bolån med rörlig ränta vinner stark terräng

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:21 CET

Två räntehöjningar från Riksbankens sida har inte hindrat de rörliga bolånen att öka starkt på bekostnad av lån med långa bindningstider. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder i februari.

Två tendenser var tydliga i privatkundernas val av bindningstider i februari. Valet av rörlig ränta ökade starkt i popularitet; andelen sådana lån ökade till 65 procent av nyutlåningen mot 60 procent i januari. Lån med de längsta bindningstiderna, 5-10 år, fortsatte att tappa mark. I december var andelen uppe i 21 procent, i januari föll den tillbaka till 17 procent och i februari föll den ytterligare till 13 procent. Andelen lån med korta bindningstider, 1-4 år, minskade marginellt i februari.

– Det har skett en stor omsvängning i kundernas val jämfört med december. Då blev det klart att Riksbanken snart skulle börja höja räntan och det verkar som att de som gått i bindningstankar slog till då. Nu när två höjningar i styrräntan genomförts har intresset för bundna lån mojnat ordentligt och rörlig lån har åter ökat i popularitet. Det är väl kanske inte vad man hade väntat sig, säger Barbro Wickman-Parak chefsekonom på SBAB.

Andel rörliga och bundna för SBAB:s nyutlåning till privatkunder

(REMOVED GRAPHICS)

Det brukar finnas ett tydligt mönster mellan efterfrågan på olika bindningstider och skillnaden mellan bunden och rörlig ränta; ju större skillnad ju högre andel rörliga lån och vice versa. I december, när det blev klart att en styrräntehöjning snart skulle komma, ökade andelen lån med lång bindningstid ganska tvärt. Efter Riksbankens två räntehöjningar i januari och februari har marginalen mellan bundna och rörliga räntor kommit ner en bit men rörliga lån har ökat på bekostnad av bundna lån.

Andel lån med rörlig ränta och skillnad mellan bunden och rörlig ränta

(REMOVED GRAPHICS)


– Att hushållen i så stor utsträckning väljer rörliga lån tyder på att de inte oroar sig för aggressiva räntehöjningar från Riksbanken framöver. Jämfört med i december har också tonläget skruvats ned på finansmarknaden; redan modesta förväntningar om kommande styrräntehöjningar har skruvats ned en bit, säger Barbro Wickman-Parak.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider
Bindningstid
2004
2005
nov-05
dec-05
jan-06
feb-06

Rörlig (3 mån)
67
60
67
59
60
65

Bundet 1-4 år
26
28
19
21
23
22

Bundet 5-10 år
7
12
14
21
17
13

Totalt
100
100
100
100
100
100Anm.: Eftersom procenttalen avrundats summerar de inte alltid till 100.För mer information, kontakta:
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller e-post barbro.wickman-parak@sbab.se

Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB, tfn 08-614 38 49 eller 0708-58 07 25 eller lena.hedlund@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00


SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,7 % på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,4 % på privatmarknaden.