Fabege AB

Bolagsförvärv

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 14:34 CEST

Fabege har i samband med bolagsförvärv erhållit skattemässiga underskottsavdrag om cirka 2,8 Mdr som bedöms kunna utnyttjas från och med inkomståret 2005. I enlighet med Fabeges redovisningsprinciper får bolagsförvärvet ingen momentan effekt på redovisat eget kapital.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10

Informationschef Helena Stångberg, tel 08-769 30 21

Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31).