Fazer Konfektyr Service AB

Bolagsstämma i Cloetta Fazer 2003

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2003 17:27 CEST

Bolagsstämma i Cloetta Fazer AB 2003

Vid ordinarie bolagsstämma i Cloetta Fazer AB onsdagen den 16 april 2003 fastställdes enligt styrelsens förslag utdelningen till 5 kronor per aktie (föregående år 4 kronor jämte bonus 1 krona). För utdelningen åtgår 120,6 Mkr. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg den 28 april 2003.

Till nya styrelseledamöter valdes Bengt Baron, Wilhelm Lüning och Meg Tivéus. Ledamöterna Kurth Augustson, Lennart Bylock och Ulf Laurin avgick ur styrelsen. Övriga styrelseledamöter och suppleanter omvaldes av bolagsstämman.

Vid stämman kommenterade VD Karsten Slotte verksamheten år 2002 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 2003.

På konstituerande styrelsesammanträde efter bolagsstämman valdes Anders Dreijer till styrelsens ordförande och Olof Svenfelt till vice ordförande.

Huvudaktieägarna, Oy Karl Fazer Ab och AB Malfors Promotor, har tillsammans utsett en nomineringskommitté för val av styrelse och revisorer som består av Anders Dreijer och Olof Svenfelt. Styrelsen har beslutat tillsätta en ersättningskommitté som består av Anders Dreijer, Meg Tivéus och Wilhelm Lüning samt en revisionskommitté som består av Anders Dreijer, Berndt Brunow och Olof Svenfelt.

Delårsrapport för perioden januari – juni 2003 kommer att publiceras den 14 augusti 2003.

Ljungsbro den 16 april 2003

Cloetta Fazer AB (publ)
Styrelsen

Om Cloetta Fazer
Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel på 22%. Produktionen sker i Sverige, Finland och Polen. Verksamhetens styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Fazer Blå, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Antalet anställda är cirka 2.100 och omsättningen uppgår till drygt 3.000 Mkr.