Höganäs AB

Bolagsstämma i Höganäs AB (publ) hölls torsdagen den 8 maj 2003 i HB-Hallen i Höganäs.

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2003 00:00 CEST

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 5,00 kr per aktie med avstämningsdag den 13 maj 2003.

Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Ulf G Lindén, Claes Lindqvist, Magnus Lindstam, Bernt Magnusson, Hans Mivér, Per Molin, Jacob Palmstierna (samtliga omval) samt Agnete Raaschou-Nielsen (nyval). Agnete Raaschou-Nielsen är VD i Zacco Denmark A/S och därutöver bl a vice styrelseordförande i Skandinaviska Enskilda Banken A/S och Danmarks Internationale Industrialiseringsfonde.

Till revisorer utsågs Alf Svensson (nyval) och Gert Frej (omval) samt till revisorssuppleanter Eva Melzig Henriksson (nyval) och Berit Ehrenpohl (omval) för en period av fyra år.

Bolagsstämman beslöt vidare att inrätta en nomineringskommitté.

I sitt tal på bolagsstämman framhöll VD Claes Lindqvist bland annat att den tidigare lämnade resultatprognosen kvarstår, nämligen att resultatet före skatt bedöms bli bättre än 2002.


Höganäs den 8 maj 2003

Claes Lindqvist
VD och koncernchef