Riddarhyttan Resources AB

Bolagsstämmokommuniké

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 10:37 CEST

Extra bolagsstämman i Riddarhyttan Resources AB, den 27 oktober 2004 i Göteborg, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att nyemittera högst 7 553 847 aktier, med nominellt belopp om 0,10 kronor.

Aktieägare skall ha företrädesrätt att för tretton gamla aktier teckna en ny aktie till en teckningskurs av 6 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara 2004-11-24.

Aktieteckning skall äga rum under tiden 2004-11-29 - 2004-12-17. Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden 2004-11-29 - 2004-12-14.

Vid full teckning av emissionen kommer Riddarhyttan Resources AB:s aktiekapital att öka med 755 384,70 kronor. Riddarhyttans huvudägare, Agnico Eagle Mines Ltd, har åtagit sig att teckna sin andel samt att, inklusive denna, garantera hela emissionen. Vid en fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras 45 323 082 kronor före emissionskostnader. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 19 november 2004. Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter är den 22 november.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Göran Ohlsson, VD, eller
Johan Rehnström, Finans- och informationschef
Riddarhyttan Resources AB
Telefon: +46 (920) 75899 alt +46 (920) 75897
Mobiltelefon: +46 (705) 501948 alt +46 (705) 275107
Email: lars-goran.ohlsson@riddarhyttan.se alt johan.rehnstrom@riddarhyttan.se


Riddarhyttan Resources AB är ett prospekteringsbolag med förekomster av ädelmetaller i de Nordiska länderna. Företagets primära affärsidé är att genom prospektering eller köp förvärva nya förekomster som genom detaljprospektering kan förädlas till brytvärda malmer.
I förekomsten vid Suurikuusikko (Finland), som är Riddarhyttans mest avancerade projekt, uppgår "indicated" tonnage vid 2 g/t cut off till: 8,3 Mt med 5,8 gram guld per ton (ca 1,6 miljoner ounces) och "inferred" tonnage till 4,3 Mt med 4,6 gram guld per ton (ca 0,6 miljoner ounces).