Gamers Paradise Holding AB

Bolagsstämmokommuniké i Gamers Paradise

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 13:34 CEST

Gamers Paradise Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens framlagda förslag enligt följande:


Emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter.
Emission, riktad till Gamers Paradise HQ AB, av skuldebrev för nominellt 1.000 kr, förenat med 9.600.000 avskiljbara optionsrätter avseende samma antal B-aktier, varvid teckningskursen ska utgöras av medelvärdet av de senaste köp- och säljkurserna vid handelns stängning under en period om tio handelsdagar i Gamers Paradise Holding AB ("Mätperioden"), multiplicerat med 1,5 samt avrundat till helt öre. Mätperioden ska infalla de tio handelsdagar som omedelbart föregår det datum då kallelse till extra bolagsstämma för beslut om optionsprogrammet införes i tidningarna. Aktieteckning grundad på optionsrätt kan ske under tiden 2004-07-01 - 2006-06-30.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Löfgren, Verkställande direktör, Gamers Paradise Holding AB (publ)
Tel nr 0704-91 81 71, E-post mats.lofgren@gamersparadise.se


Bolagsstämmokommuniké i Gamers Paradise

Gamers Paradise affärsidé är att utveckla marknadsledande system för centraliserad drift av Gaming Centers samt att i egen regi och via franchising driva sådana Gaming Centers. Bolagets vision är att utveckla och tillhandahålla marknadsledande och optimerade spelupplevelser samt att etablera en internationell kedja av Gaming Centers sammanhållna av ett mycket starkt varumärke. För ytterligare information om Gamers Paradise, vänligen se www.gamersparadise.se.

Bolagets aktie handlas på den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. Såsom market maker har bolaget anlitat fondkommissionären Remium Securities. För kursinformation, vänligen se www.aktietorget.se. Bolaget har cirka 350 aktieägare.