Boliden AB

Boliden effektiviserar gruvdriften i Aitik

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 19:00 CEST

Boliden har beslutat att förändra produktionsplanen vid koppargruvan Aitik, i Gällivare. Beslutet innebär att produktionen vid gruvan kommer att kunna effektiviseras med förbättrad lönsamhet och ett starkare kassaflöde.

Den förändrade produktionsplanen möjliggör en övergång från treskift till tvåskift för såväl gråbergsbrytning som borrning. Vidare genomförs också en organisationsförändring. Sammantaget medför förändringarna att organisationen kan minskas med 38,5 befattningar.

Förändringar av produktionsorganisationen genomförs den 15 september 2003 och den nya produktionsplanen införs stegvis under hösten 2003.

.
För ytterligare information, kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef, Boliden AB, tel 08-610 16 02, 070-555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95
Bo Johan Nilsson, Direktör Svenska Gruvor, tel 0910-77 42 78, 070-609 31 35


Boliden är ett internationellt gruv och metallproducerande företag som bryter, bearbetar och marknadsför metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Boliden äger sju gruvor och två smältverk i Sverige samt en gruva i Kanada. Inom dessa verksamhetsområden bedriver Boliden också teknikförsäljning. Koppar- och mässingsprodukter framställs vid anläggningar i Europa. Antalet anställda är cirka 3 800 och omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Bolidenaktien är noterad på Stockholmsbörsen och på börsen i Toronto, Kanada.

www.boliden.se