Boliden AB

Boliden genomför brittiskt mässingsförvärv

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 11:51 CEST

Bolidens brittiska mässingsbolag Boliden MKM Limited förvärvar verksamheten i den brittiska mässingstillverkaren Cerro Extruded Metals Limited från "the Marmon Group Limited". Boliden kommer genom förvärvet att slå ihop de två verksamheterna och koncentrera produktionen vilket skapar en starkare mässingsproducent i Storbritannien med ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet.

I april 2003 tecknade Boliden MKM en avsiktsförklaring angående förvärv av verksamheten i Cerro Extruded Metals Limited från "the Marmon Group Limited".

- Förvärvet ligger helt i linje med Bolidens ambition att ta aktiv del i den pågående omstruktureringen av den europeiska mässingsindustrin. Genom förvärvet skapas industriella synergier som gör att vi kan etablera en starkare brittisk mässingsaktör med ökad lönsamhet, säger Jan Johansson VD och koncernchef för Boliden.

Köpeskillingen uppgår till 5 miljoner GBP. Affären kommer primärt att finansieras genom ett avsevärt minskat behov av rörelsekapital i samband med att produktionen koncentreras.

Genom förvärvet beräknas Boliden MKMs omsättning att öka till 60 miljoner GBP med en årsproduktion på 50 000 ton mässing.

Affären har godkänts av de berörda konkurrensmyndigheterna i Storbritannien och Tyskland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden: tel 08 610 1602, 070 555 02 02
Bengt Olof Johansson, Direktör Affärsområde Fabrication: tel 070 217 69 89

Boliden är ett internationellt gruv och metallproducerande företag som bryter, bearbetar och marknadsför metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Boliden äger sju gruvor och två smältverk i Sverige samt en gruva i Kanada. Inom dessa verksamhetsområden bedriver Boliden också teknikförsäljning. Koppar- och mässingsprodukter framställs vid anläggningar i Europa. Antalet anställda är cirka 3 800 och omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Bolidenaktien är noterad på Stockholmsbörsen och på börsen i Toronto, Kanada.

www.boliden.se