Boliden AB

Boliden säkrar metallpriser i samband med expansionen av gruvan i Garpenberg

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:47 CET

Boliden har kurssäkrat zink, koppar, bly, guld och silver till cirka en tredjedel av koncernens metallprisrisk och motsvarande valutakursrisk, under investeringsperioden i  Garpenberg.

Säkringarna som avser åren 2011, 2012 och första halvåret 2013, har genomförts genom att teckna terminskontrakt på valuta- och metallmarknaden motsvarande en tredjedel av prisrisken från koncernens gruv- och smältverksverksamhet.

-  Den 17 januari beslutade vi om att investera 3,9 miljarder kronor för att expandera Garpenbergsgruvan, vilket innebär att malmproduktionen ökar från 1,4 till 2,5 miljoner ton per år. Säkringarna bidrar till att säkerställa Bolidens finansiella stabilitet under den tid som investeringen pågår, säger Lennart Evrell, Bolidens VD.

Specifikation av genomförda terminskontrakt:* Valutakontrakten anges nominellt i MUSD och motsvarar säkrad dollar-intäkt via metallterminskontrakten ovan (säkrad volym x erhållna terminspriser i USD).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Frans Benson, Director Investor Relations, Boliden AB, tel: 08- 610 15 23Marcela Sylvander, Director Group Communications, Boliden AB, tel: 08- 610 15 59

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolaget har cirka 4 400 anställda och en omsättning på cirka 28  miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.com