Boliden AB

Boliden säkrar sina svenska elleveranser

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:17 CEST

Ett nytt långsiktigt samarbetsavtal med Skellefteå Kraft ger möjlighet att trygga Bolidens elförsörjning fram till år 2015. Avtalet omfattar Bolidens samtliga svenska verksamheter som utgör cirka 40 procent av bolagets totala energiförbrukning.

Boliden och Skellefteå Kraft fördjupar sitt samarbete genom att teckna ett långsiktigt avtal som ger parterna möjlighet att gemensamt utveckla nya möjligheter till elproduktion och också arbeta för en effektivisering av energianvändningen inom Bolidens anläggningar. Elförbrukningen för dessa verksamheter uppgår till ca 1,2 TWh/år och utgör nära 40 procent av bolagets totala elförsörjning.

- För Boliden är det helt avgörande att vi långsiktigt kan säkerställa tillgången till en effektiv energiförsörjning till våra enheter, säger Bolidens VD Jan Johansson. Vi har ju redan idag ett mycket bra samarbete med Skellefteå Kraft som vi nu alltså breddar och fördjupar.

I enlighet med sin energipolicy satsar Boliden också aktivt på det interna arbetet med energieffektivisering genom att implementera energiledningssystem. Målet är att Bolidens samtliga verksamheter ska ha implementerat energiledningsystem till år 2008.

Avtalet med Skellefteå Kraft löper från den 1 januari 2006 tom den 31 december 2015 och sedan med möjlig förlängning med 5 år i taget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 16 02, 070-555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95
Peter Pernlöf, Energidirektör Boliden AB, tel 08-610 15 42, 070-641 2915

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.
www.boliden.se