Boliden AB

Boliden säljer sina aktier i Breakwater

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:48 CEST

Boliden säljer hela sitt aktieinnehav bestående av 18 miljoner aktier i det kanadensiska gruvbolaget Breakwater Resources Ltd*. Försäljningspriset uppgår till CAD 0,38 per aktie, motsvarande en försäljningslikvid om cirka CAD 6,8 miljoner (cirka 46 miljoner kronor).

Det var i samband med skapandet av det nya Boliden, efter affären med Outokumpu, som Boliden i juli 2004 beslöt att avyttra sitt helägda kanadensiska dotterbolag Boliden Westmin Limited (BWCL). Boliden erhöll då 18 miljoner nyemitterade Breakwater-aktier samt fem miljoner optioner med ett lösenpris om CAD 1,00 och med en löptid till 27 januari 2009. Boliden behåller optionerna även efter försäljningen av sina Breakwater-aktier.

Boliden gör genom försäljningen en mindre reavinst som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2005.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 16 02, 070-555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95
Staffan Bennerdt, CFO Boliden AB, tel 08-610 15 20, 070-513 61 14

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.se

* Breakwater Resources Ltd är noterat på Torontobörsen under symbolen (TSE-BWR)