Boliden AB

Boliden senarelägger utbyggnad av Åkullafyndigheten

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:19 CEST

Till följd av Miljödomstolens avslag av Bolidens ansökan om att bygga ett nytt sandmagasin för deponi i Bolidenområdet har Boliden beslutat att senarelägga utbyggnaden av Åkullafyndigheten i området. Beslutet innebär att Boliden tvingas varsla om övertalighet på 51 befattningar i gruvområdet.

Miljödomstolens avslag den 24 mars om ett nytt utökat sandmagasin är inte förenligt med en framtida produktion på dagens nivåer i Bolidenområdet. Från och med första kvartalet 2007 förväntas därför produktionen från gruvområdet att minska med cirka 10 procent från dagens produktionsnivåer. Totalt sett innebär den framtida neddragningen att Bolidens planerade gruvproduktion av koppar och zink förväntas minska med cirka 1 respektive 2 procent. Produktionsminskningen kommer delvis att kunna tas igen vid ett positivt utslag från Miljööverdomstolen.

- Vi hade planerat för att ha det nya sandmagasinet – Hötjärnsmagasinet – i drift under 2008. Avslaget från Miljödomstolen medför att ett framtida nytt sandmagasin tidigast kan vara i drift 2009. Vi överklagar nu beslutet, men den rättsliga processen förväntas dock ta så lång tid att åtgärder måste sättas in omgående, säger Jan Moström, Direktör – Affärsområde Gruvor.

Boliden kommer i samråd med bland annat de fackliga organisationerna att medverka till att finna lösningar som minskar övertaligheten.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95
Jan Moström, Direktör – Affärsområde Gruvor, tel 0910- 77 42 10, 070-673 52 99

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på 20 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.