Boliden AB

Boliden startar guldgruva

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 12:32 CET

Boliden investerar 475 MSEK och startar gruvan Kankberg för utvinning av guld och den sällsynta jordartsmetallen tellur. I samband med investeringen har Boliden kurssäkrat 80 procent av Kankberggruvans planerade guldproduktion och tecknat ett fast avtal för försäljningen av tellur.

-   Goda resultat i prospektering och utvecklingen av lakningssteknik i kombination med dagens höga guldpris samt en positiv utveckling av efterfrågan på tellur har gjort Kankberg mycket intressant. Genom att säkra priset för den planerade guldproduktionen får Kankberggruvan en hög lönsamhet, säger Lennart Evrell, Bolidens VD.

Fyndighet med höga guld- och tellurhalter
Kankberggruvan blir Bolidens femte guldgruva, sedan den första guldfyndigheten hittades i Fågelmyren i Västerbotten 1924. Gruvan är en zink- och koppargruva som senast var i produktion under 1990-talet då också guld- tellurfyndigheten upptäcktes. Den nu aktuella fyndigheten är en guld-tellur- mineralisering. Malmreserven uppgår till 2,78 miljoner ton. Guldhalten i malmreserven är 4,1 gram per ton och halten tellur 186 gram per ton.

-   Investeringen på 475 MSEK kommer att pågå under 2011 och 2012 och omfatta dels anläggningar, tillredningar och maskiner under jord, dels en ombyggnad av Bolidenområdets anriknings- och guldlakverk, berättar Jan Moström, chef för Bolidens Affärsområde Gruvor.

Guldproduktionen från gruvan kommer i genomsnitt att uppgå till 1 150 kg per år och tellurproduktionen till 41 ton per år vilket motsvarar cirka 10 procent av världsproduktionen av tellur. Kankberggruvans produktion kommer att redovisas i Bolidenområdets resultat.

Guld – en viktig metall för Boliden
Sett till marknadsvärdet är guld Bolidens tredje största metall. Bolidens gruvproduktion av guld uppgick 2010 till 3,7 ton medan smältverken producerade 14,2 ton. Skillnaden har sitt ursprung i guld från gruvkoncentrat från andra gruvor samt från återvunnet material, främst elektronikskrot.

Smyckesindustrin och finansiella aktörer står idag för den största efterfrågan på guld som 2010 globalt uppgick till 3 300 ton. Liksom för många andra metaller så är det  befolkningsrika utvecklingsländer som driver den största efterfrågan. Snittpriset för guld under 2010 var cirka 1 230 dollar per troy ounce vilket motsvarar cirka 280 000 kronor per kilo.

Tellur – ökad betydelse för förnyelsebara energilösningar
Tellur, som räknas till gruppen sällsynta jordartsmetaller, används främst som legeringsämne i stål och som halvledare i solceller där efterfrågan har stark tillväxt. Snittpriset för tellur var under 2010 cirka 230 dollar per kilo vilket motsvarar cirka 1 600 kronor per kilo.

Fasta priser säkrar en lönsam investering
Vid dagens guld- och tellurpriser har investeringskalkylen mycket bra lönsamhet. Därför har guldpriset säkrats i samband med investeringsbeslutet. Kurssäkringen avser åren 2012 till och med 2017 till ett vägt genomsnittspris på cirka 1 460 dollar per troy ounce vilket motsvarar cirka 315 000 kronor per kilo. Kurssäkringen har genomförts genom att ingå terminskontrakt på valuta- och metallmarknaden motsvarande 80 procent av den nya gruvans planerade guldproduktion dessa år.

I samband med investeringen har Boliden också tecknat ett långsiktigt leverensavtal för tellurförsäljningen till ett fast pris om 280 dollar per kilo vilket motsvarar cirka 1 900 kronor per kilo.

En uppdatering av Bolidens kurssäkringar avseende metaller och valutor redovisas i bilaga.  En presentation av projektet finns påwww.boliden.com


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Director Group Communications, Boliden AB, tel: 08- 610 15 59
Frans Benson, Director Investor Relations, Boliden AB, tel: 08- 610 15 23


Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolaget har cirka 4 400 anställda och omsatte 2010 37 miljarder kronor.  Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.com