Strand Interconnect AB

BOLIDEN VÄLJER STRAND INTERCONNECT SOM PARTNER

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:09 CEST

· Strand Interconnect levererar Management Portal
· Portalen ger kontinuerligt uppdaterade "Key Performance Indictors"


Strand Interconnect har fått i uppdrag av Boliden, att ta fram en webbaserad Management Portal som presenterar nyckeltal och detaljerad marknadsinformation i ett gemensamt arbetsverktyg. Det nya systemet ger en fortlöpande uppdatering av koncernens KPI:er (Key Performance Indicators) kombinerat med bland annat marknadsnyheter, valutor och priser.

"Vi ser portalen som ett viktigt instrument för direkt uppföljning av resultat mot produktions- och verksamhetsmål." säger Bolidens Informationsdirektör Ulf Söderström.

" Att snabbt kunna agera på affärsinformation blir allt viktigare. Strand Interconnects har en beprövad metod för implementering av verksamhetsstödjande portaler. Detta i kombination med gedigen affärsförståelse gör att vi levererar lösningar som tillvaratar gjorda investeringar och därmed ger kostnadseffektiva lösningar för våra kunder", säger Rolf Hallencreutz, VD på Strand Interconnect AB.

Portalen utvecklas på IBM Websphere Portal. Denna ger ett standardiserat ramverk, välutvecklade integrationsmöjligheter, fördelaktig prismodell och tillväxtmöjligheter.


Boliden AB (publ)
Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor.


Strand Interconnect AB (publ)
Strand Interconnect är ett IT-konsultföretag som levererar konsulttjänster och tekniklösningar inom IT-intensiva verksamheter. Vår kärnverksamhet är webbaserade, rollstyrda portaler i kombination med affärsintegration och förändringsledning. Strand Interconnect är noterat på NGM Equity och har 50 medarbetare. Bland kunderna kan nämnas Atlas Copco, Boxer, Electrolux, Ericsson, FöreningsSparbanken, IBX, Korsnäs, Kronfågel, McDonalds, Polisförbundet, Schenker, SEB, Skanska, Stockholms Läns Landsting, SR, SVT, Tornet, TV4 med flera.
Affärsidé: "Att ständigt förbättra organisationers kundmöten, affärsprocesser och lönsamhet genom IT-baserade lösningar och tjänster".

För vidare information
Rolf Hallencreutz VD Strand Interconnect AB, 08-522 430 60