Boliden AB

Bolidens gruva Myra Falls såld

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 15:20 CEST

Boliden och det börsnoterade kanadensiska gruvföretaget Breakwater Resources Ltd (Breakwater) har tecknat ett slutligt överlåtelseavtal där Boliden avyttrar sitt helägda kanadensiska dotterbolag Boliden Westmin (Canada) Limited (BWCL). BWCL äger gruvan Myra Falls. Boliden erhåller 18 miljoner nyemitterade Breakwater-aktier med ett marknadsvärde motsvarande cirka 42 miljoner kronor.

- Försäljningen av Myra Falls är logisk efter Bolidens affär med Outokumpu. Vi kan nu koncentrera våra ledningsresurser helt och fullt på att integrera de förvärvade gruv- och smältverksamheterna i nya Boliden, säger Jan Johansson, VD och koncernchef i Boliden.

Utöver aktier erhåller Boliden fem miljoner optioner med ett lösenpris om CAD 1,00 och med en löptid till 27 januari 2009. Boliden förväntas genom försäljningen göra en mindre reavinst som kommer att redovisas under tredje kvartalet, 2004. Jan Johansson kommer att väljas in i Breakwaters styrelse.

Bolidens nuvarande säkerheter till myndigheterna i British Columbia avseende Myra Falls kommer att kvarstå under ett år.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Johansson, VD och koncernchef, Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör, Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge, Irland och Kanada. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 900 anställda och en omsättning på nära 15 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.se