Boliden AB

Bolidens holländska mässingsbolag omorganiserar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 15:57 CEST

Boliden omorganiserar verksamheten vid sitt holländska mässingsbolag Boliden LDM i Drunen. För att öka lönsamheten koncentreras produktionen till göt (råvara) och mässingsstång vilka huvudsakligen kommer att marknadsföras i Beneluxländerna, Tyskland och i utvalda exportländer. Ett 40-tal tjänster berörs av omorganisationen.

– Omorganisationen är ett direkt resultat av den svaga efterfrågan på mässingsprodukter i Europa främst orsakad av en pressad byggkonjunktur. Lönsamhet är ett absolut minimikrav som vi måste ställa på våra verksamheter trots det besvärliga konjunkturläget, säger Jan Johansson VD och koncernchef i Boliden.

Den 1 oktober 2003 kommer den nya omorganisationen av verksamheten att vara genomförd. Ett flertal besparings- och effektiviseringsprojekt löper sedan tidigare inom Bolidens Affärsområde Fabrication.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden: tel 08 610 1602, 070 555 02 02
Bengt Olof Johansson, Direktör Affärsområde Fabrication: tel 070 217 69 89

Om Boliden
Boliden är ett internationellt gruv och metallproducerande företag som bryter, bearbetar och marknadsför metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Boliden äger sju gruvor och två smältverk i Sverige samt en gruva i Kanada. Inom dessa verksamhetsområden bedriver Boliden också teknikförsäljning. Koppar- och mässingsprodukter framställs vid anläggningar i Europa. Antalet anställda är cirka 3 800 och omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Bolidenaktien är noterad på Stockholmsbörsen och på börsen i Toronto, Kanada.

www.boliden.se