Boliden AB

Bolidens refinansiering om 840 MEUR övertecknad

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:31 CEST

Boliden har framgångsrikt genomfört en refinansiering av bolagets banklån om 840 MEUR. Det nya låneavtalet löper på fem år och ersätter Bolidens gamla bankavtal som tecknades i samband med rekonstruktionen av företaget 2001. Låneavtalet innebär en normalisering av lånevillkoren samt möjliggör bland annat en framtida utdelning till aktieägarna.

”Det är med stor tillfredställelse som jag kan konstatera att förtroendet för nya Boliden är stort hos våra långivare och att vi nu erhållit en långfristig finansiering på marknadsmässiga villkor. Ledningen kommer även fortsättningsvis att fokusera på att stärka balansräkningen för att möjliggöra en framtida tillväxt, säger Jan Johansson, VD och koncernchef i Boliden.

Det nya bankavtalet har tecknats med ett syndikat om 13 banker med ABN AMRO Bank N.V., HSH Nordbank AG, Nordea Bank AB, SEB Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank i ledande roller.För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Johansson, VD och koncernchef, Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02
Staffan Bennerdt, Finansdirektör, Boliden AB, tel 08-610 1520, 070-513 61 14
Ulf Söderström, Informationsdirektör, Boliden AB, tel 08-640 1557, 070-618 95 95

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.
www.boliden.se