Bollnäs kommun

Bollnäs fortsätter att öka!

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 15:50 CEST

Preliminära befolkningsuppgifter för de tre första kvartalen 2005.

Antal invånare i kommunen har ökat med 2 personer. Motsvarande period i fjol minskade antalet invånare med 35 personer.
Antalet inflyttade är 745 och det är något färre än motsvarande period se senaste två åren men fler än åren dessförinnan.
Antalet utflyttade är 681 och det är färre än motsvarande period i fjol .
Antalet födda är 179 och det är i nivå med de senaste åren.
Antalet döda är 241 och det är något färre än vad man kan förvänta utifrån invånarnas åldersstruktur och medellivslängd.


Födelsetalen ser fortsatt bra ut och indikerar att de ligger i nivå med, och kanske över, rikssnittet. Antalet inflyttade har sjunkit jämfört med de senaste åren, men även antalet utflyttande är lågt vilket medför att flyttnettot ändå är positivt.

I bifogad fil finns en prognos som bygger på att den positiva trend vi sett de senaste åren fortsätter under fjärde kvartalet. Förändringen i år hamnar troligtvis kring plus minus noll.

Bifogar fil med utvecklingen i år och de senaste åren.

Den som vill ha ytterligare information kan kontakta undertecknad.


Clas Olsson
kommunkansliet
0278-255 07

http://www.bollnas.se/webred/wpress.nsf/8d0ec0dfc9350e354125649700397e9f/8aa2ffd48bc79bc1c125709f004e5a08/$FILE/Befolkningsf%C3%B6r%C3%A4ndring%20kv%201-3%202005%20prelimin%C3%A4r.xls