Bollnäs kommun

Bollnäs ökar - Vi blir fler och fler!

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:42 CET

Fastställda befolkningsförändringar för Bollnäs kommun helåret 2006 från SCB.

* Antalet invånare har ökat med 41 personer och vid årsskiftet hade kommunen 26 278 invånare. Året dessförinnan minskade invånarantalet med 12 personer.
* Antalet födda är 252 och det är något fler än året före.
* Antalet döda är 341 och det är kanske något färre än vad man kan förvänta utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntad medellivslängd.
* Antalet inflyttade är 1 030 och det är något fler än de senaste åren.
* Antalet utflyttade är 900 och det är något fler än åren före


Tidigare under 2006 såg det ut som att befolkningsökningen skulle bli ännu större, men utvecklingen sista kvartalet blev inte riktigt lika bra som trenden visade. Men det är ändå så att ökningen 2006 blev den bästa på de senaste tolv åren. Födelsetalen ser bra ut med en ökning jämfört med de senaste åren. Inflyttningen är också den högsta på de senaste sexton åren.

I länet så är det förutom Bollnäs, bara Gävle och Sandviken som ökar. Övriga kommuner minskar. Gävleborg är också det län som har den sämsta utvecklingen. Man kan också notera att Bollnäs nu är större än Söderhamn. Vid årsskiftet hade Bollnäs 21 fler invånare.

I bifogad excelfil finns uppgifter för utvecklingen i Bollnäs de senaste åren, samt förändringar år 2006 för landets kommuner och län.

Den som vill ha ytterligare information i ämnet kan kontakta undertecknad.

Fastställda befolkningsförändringar för Bollnäs kommun helåret 2006 från SCB.

* Antalet invånare har ökat med 41 personer och vid årsskiftet hade kommunen 26 278 invånare. Året dessförinnan minskade invånarantalet med 12 personer.
* Antalet födda är 252 och det är något fler än året före.
* Antalet döda är 341 och det är kanske något färre än vad man kan förvänta utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntad medellivslängd.
* Antalet inflyttade är 1 030 och det är något fler än de senaste åren.
* Antalet utflyttade är 900 och det är något fler än åren före


Tidigare under 2006 såg det ut som att befolkningsökningen skulle bli ännu större, men utvecklingen sista kvartalet blev inte riktigt lika bra som trenden visade. Men det är ändå så att ökningen 2006 blev den bästa på de senaste tolv åren. Födelsetalen ser bra ut med en ökning jämfört med de senaste åren. Inflyttningen är också den högsta på de senaste sexton åren.

I länet så är det förutom Bollnäs, bara Gävle och Sandviken som ökar. Övriga kommuner minskar. Gävleborg är också det län som har den sämsta utvecklingen. Man kan också notera att Bollnäs nu är större än Söderhamn. Vid årsskiftet hade Bollnäs 21 fler invånare.

I bifogad excelfil finns uppgifter för utvecklingen i Bollnäs de senaste åren, samt förändringar år 2006 för landets kommuner och län.

Den som vill ha ytterligare information i ämnet kan kontakta undertecknad.