Landstinget Gävleborg

Bollnäs sjukhus ställer om och värnar både yngre och äldre personal!

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 11:05 CEST

Ett stort förändringsarbete har under år 2003 pågått vid Bollnäs sjukhus. Bemanningarna har reducerats utifrån den verksamhet och de ekonomiska förutsättningar som givits och därmed har en övertalighet uppstått. Denna övertalighet berör främst undersköterskor, skötare och sjukvårdsbiträden. Totalt beräknas övertaligheten för dessa uppgå till drygt 100 anställda.

Även bland sjuksköterskor finns det en övertalighet, men en del har redan börjat arbeta på annan ort, många har gått till den nyöppnade Sjukvårdsrådgivningen och vissa är föräldralediga.

För gruppen undersköterskor m.fl så har arbetsgivaren analyserat situationen. Denna analys visar att vid en hantering enlig LAS (lagen om anställningsskydd) så kommer sjukhuset att tömmas på de yngre medarbetarna. Genomsnittsåldern skulle i så fall bli drygt 59 år. Vidare skulle LAS-åtgärder innebära ett års uppsägningstid och att de flesta har rätt till så kallad periodisk ersättning på grund av anställningstid och ålder.

Sjukhuset har därför i samråd med Landstingets ledning beslutat att erbjuda den äldre arbetskraften inom Kommunals område möjlighet att med ekonomiska förmåner kunna välja att lämna sjukhuset i slutet av detta år.

För undersköterskor m.fl erbjuds i åldrarna 60-65 år särskild ålderspension med ett skattepliktigt engångsbelopp. Anställningen upphör därmed för de flesta 1 december 2003 eller 1 januari 2004.
De skattepliktiga engångsbeloppen är enligt följande:

Födda årtal Skattepliktig engångsersättning

1939 - 40 000 kr
1940 - 80 000 kr
1941 - 115 000 kr
1942 - 145 000 kr
1943 - 170 000 kr
1944 - 195 000 kr

För undersköterskor m.fl i åldrarna 50-59 år erbjuds ett skattepliktigt ekonomiskt engångsbelopp, 420 000:-, motsvarande två årslöner. Anställningen upphör för de som beviljas detta 1 december 2003. Arbetsgivaren avgör dock omfattningen och tidpunkt för avgång.
I avvaktan på resultaten av dessa erbjudanden har varsel lagts om uppsägning för 19 anställda. Dessa uppsägningar kan delvis komma att bli hävda om tillräckligt många väljer arbetsgivarens erbjudanden.