Bollnäs kommun

Bollnäs växer!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:25 CET

SCB har publicerat fastställda befolkningsuppgifter för de tre första kvartalen 2006. Dessa skiljer sig endast marginellt mot de tidigare utskickade preliminära uppgifterna.

* Antal invånare i kommunen har ökat med 77 personer. Under motsvarande period i fjol var invånarantalet oförändrat.

* Antalet inflyttade är 789 och det är fler än motsvarande period se senaste åren.

* Antalet utflyttade är 652 och det är färre än de senaste åren.

* Antalet födda är 194 och det är något fler än de senaste åren.

* Antalet döda är 254 och det är vad man kan förvänta utifrån invånarnas åldersstruktur och medellivslängd.


SNART ÄR BOLLNÄS STÖRRE ÄN SÖDERHAMN!
Nu skiljer det endast 26 st invånare mellan Bollnäs och Söderhamns kommuner. Fortsätter Bollnäs positiva trend kommer vi sannolikt att vid årsskiftet ha gått om Söderhamn i invånarantal.

Befolkningsutvecklingen i Hälsingland är inte särskilt positiv. Samtliga kommuner utom Bollnäs minskar. Men i Bollnäs är ökningen å andra sidan den största på tolv år. Enligt bifogad prognos kommer kommunen för helåret att öka med ca 80 personer.


I bifogad fil finns befolkningsförändringar för landets kommuner och län samt en prognos för Bollnäs.

Den som vill ha ytterligare information kan kontakta undertecknad.


Clas Olsson
kommunkansliet
0278-255 07