Sveriges Universitetslärarförbund, SULF

Bolognaprocessen - en möjlighet för högskolan som inte får slarvas bort

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 17:00 CEST

Vid SULFs Universitetslärarstämma, som torsdag den 20 oktober äger rum i Aula Magna på Stockholms universitet, medverkar bland annat utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, men också talare från Norge, Storbritannien och Bryssel. Stämmans tema är Bolognaprocessen – utmaning, möjlighet eller hot? Stämman syftar till att förbereda landets universitetslärare inför Bolognaprocessen, en av de största förändringarna av den svenska högre utbildningen någonsin.

Av Norge, som redan gjort sin anpassning till Bolognamodellen, kan vi lära oss att implementeringen tar tid. Därför är det nödvändigt att statsmakterna anvisar extra resurser för att de stora förändringarna av den högre utbildningen ska kunna genomföras utan att den ordinarie undervisningen drabbas.

- Den förestående förändringen rymmer stora möjligheter. Men om utarbetande av nya masterprogram, förändringar av kurs- och utbildningsplaner samt utarbetande av betygskriterier ska kunna göras på ett seriöst och genomtänkt sätt krävs betydande extra arbetsinsatser på alla institutioner runt om i landet. Det är inte acceptabelt att låta Bolognaanpassningen gå ut över ordinarie undervisningen, säger SULFs förbundsordförande professor Christoph Bargholtz. Att använda redan hårt utnyttjade forskningsanslag till att bekosta grundutbildning är otillåtet, fortsätter han.

I budgetpropositionen anvisas sammanlagt 30 miljoner kronor till förändringsarbetet vid landets samtliga lärosäten.

-Detta lilla belopp visar tyvärr att regeringen och utbildningsministern inte förstått vilket omfattande och viktigt arbete som ligger framför oss. Från SULF befarar vi att universitet och högskolor i Sverige kommer att ha sämre förutsättningar än i andra länder för att genomföra den stora förändringen, säger SULFs ombudsman Ann Fritzell.

-De politiska ambitionerna är dock höga, vilket framgår när målen för den nya så kallade avancerade nivån – med bland annat en ny 2-årig masterexamen – formuleras. I Norge har statsmakterna gjort såväl tillfälliga som permanenta resursförstärkningar. Det vittnar om politisk handlingskraft och tydliga visioner, avslutar Christoph Bargholtz.

Kommentarer:

SULFs förbundsordförande professor Christoph Bargholtz,
0733-44 13 99

SULFs ombudsman Ann Fritzell, 070-796 36 29

Presskontakt: Ulrika Herstedt, 070-796 36 30