Göteborgs universitet

Bolognaprocessen - nytt poängsystem och nya examina

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:16 CET

Ökad rörlighet mellan Europas universitet och jämförbara europeiska examina och poäng. Det är några av huvuddragen i Bolognaprocessen som radikalt förändrar tillvaron för svenska studenter.

Sverige ställer nu om sin universitetsutbildning i enlighet med en gemensam europeisk standard, Bolognaprocessen. Syftet med Bolognaprocessen är att öka rörligheten mellan europeiska lärosäten, i korthet innebär den följande:

* Högskoleutbildningen delas in i tre nivåer - grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
* Varje examen får en fast poängomfattning, en så kallade exaktexamen
* Ett nytt poängsystem införs – ett läsår omfattas av 60 högskolepoäng
* Alla kursplaner skrivs om
* Studenter behöver ha en mer långsiktig plan för sina studier
* Studenter behöver själva informera sig om vad som krävs för en viss examen


Inom Göteborgs universitet bedrivs ett intensivt arbete för att leva upp till kraven som ställs i samband med Bolognaprocessen. I skriften Alla pratar om Bolognaprocessen kan du läsa mer om vad förändringarna innebär för dig som är student på GU.


Läs mer i Alla pratar om Bolognaprocessen (pdf)
http://www.gu.se/digitalAssets/730591_bolognaprocessen.pdf

AV Henrik Axlid
031-786 20 21, 0734-04 20 21