Bombardier

Bombardier får ny order på tunnelbanetåg från Singapore

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2013 15:17 CEST

Bombardier har fått en order från Singapore värd 75 miljoner euro på ytterligare 45 MOVIA-tunnelbanevagnar. Tågen kommer att sättas in på den nya Down Town Line, som med sina 42 kilometer och 33 stationer blir världens längsta linje för förarlös drift.

I oktober 2012 levererade Bombardier, två veckor före utsatt datum, de första vagnarna enligt det kontrakt som tecknades 2008 med Land Transport Authority of Singapore (LTA). Den beställningen avsåg 219 vagnar. 

Down Town Line väntas få cirka 500 000 resenärer dagligen när linjen är i full drift 2017. Förarlös drift ställer synnerligen höga krav på säkerhet, funktion och tillförlitlighet. Ett skäl är att trafik med förarlös drift kan ske med högre turtäthet för att ge större kapacitet. Ett annat skäl är att personal inte finns till hands i riktigt samma höga utsträckning för att åtgärda mindre fel som skulle kunna leda till driftsstörningar. Ett tredje skäl är att exaktheten vid ankomst till plattform måste vara hundraprocentig.

För att säkra leveranstrygghet och kostnadseffektivitet har Bombardier, i nära samråd med kunden, valt att utföra arbetet med konstruktion, tillverkning och slutmontering vid de anläggningar som är mest lämpade för just detta projekt. Arbetet med konstruktion sker exempelvis i Hennigsdorf, Tyskland medan montage äger rum hos Bombardiers joint venture i Changchun i Kina.

MOVIA-vagnarna ger Singapore ett lyft både tekniskt och miljömässigt jämfört med de tåg som idag trafikerar tunnelbanenätet. Kapaciteten blir exempelvis mer än 10 procent högre än för de tåg som idag är i drift på stadens Circle Line. Tack vare driv- och styrsystemet MITRAC, utvecklat och konstruerat av Bombardier i Västerås, reduceras energiförbrukningen markant och driftskostnaderna minimeras. Tåget är också återvinningsbart till 90 procent.

Hittills har 3 900 tunnelbanevagnar av typ BOMBARDIER MOVIA beställts av städer i Asien, Europa och Nordamerika. Tågen utvecklas utifrån respektive kunds behov och preferenser med utgångspunkt i en standardiserad produktplattform, vilket säkrar hög tillförlitlighet, säkerhet och servicegrad samtidigt som livscykelkostnaderna hålls nere.


För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten omfattar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som heltäckande underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 december 2012, var 16,8 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com