Bombardier

Bombardier får ytterligare order på ERTMS signalsystem i Polen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:28 CET

Bombardier Rail Control Solutions har fått en beställning på ett ERTMS-system till järnvägslinjen Legnica-Wroclaw-Opole i den så kallade E30-korridoren i Polen. Detta är den andra order som Bombardier mottagit i landet hittills i år och den tredje avseende ERTMS nivå 2.

Projektet syftar bland annat till att möjliggöra interoperabilitet, det vill säga att även tågoperatörer från andra länder ska kunna trafikera linjen, och beställningen är värd motsvarande 8 miljoner euro. Installationen kommer att ske under 26 månader och knyter an till sektionen Legnica-Wegliniec-Bielawa-Dolna i E30-korridoren där Bombardier är i färd med att leverera den första installationen av ERTMS nivå 2. I januari 2013 mottog Bombardier en order värd motsvarande 53 miljoner euro avseende ERTMS för sträckan Warszawa-Gdynia i den så kallade E65-korridoren.

- Vår beställningsvolym växer stadigt och den här ordern är ännu ett bevis på den globalt erkända kvaliteten i våra ERTMS-lösningar och vår erfarenhet av att genomföra projekt i Polen. Bombardiers innovativa teknologi ger möjlighet till snabbare och effektivare transporter i Polen och över hela Europa, säger Peter Cedervall, President Rail Control Solutions, Bombardier Transportation.

Bombardier är den ledande leverantören på den polska marknaden och har installerat ett stort antal INTERFLO 200-system och svarar även för ERTMS pilotprogrammet i Polen. Bombardiers systemlösningar är i drift eller under leverans till över 2 500 rälsfordon och längs 15 000 kilometer järnväg i 16 länder. INTERFLO 450 nivå 2 har varit i drift på kinesiska höghastighetsbanor sedan 2009 och nyligen erhölls driftstillstånd för kommersiell drift på linjen Amsterdam-Utrecht, en av de mest trafikerade i Europa. Sveriges första projekt inom ERTMS nivå 2 var Botniabanan som togs i drift 2010. Tekniken har också installerats i Kroatien, Tyskland, Korea, Schweiz, Spanien och Taiwan. Ytterligare projekt är under levereras till Algeriet och Polen och omfattande ramavtal har slutits i Sverige och Norge.

Under det gångna året har Bombardier Rail Control Solutions slutlevererat projekt i bland annat Sverige (Ådalsbanan, Kiruna nya järnväg och BanaVäg i Väst), Ryssland (där Bombardiers joint venture under 2012 driftsatte en installation vid den tvåhundrade stationen) och Kina (tunnelbanelinje i Tianjin). En stororder värd motsvarande 71 miljoner euro erhölls i Malaysia avseende signalsystem för en ny pendeltågslinje i Kuala Lumpur.

Bombardier Rail Control Solutions har 3 000 anställda och sin globala affärsledning i Stockholm. Forskning och utveckling sker i huvudsak i Sverige, i nära samverkan med Trafikverket och kunder över hela världen.


För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten omfattar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som heltäckande underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com